KONTO RADY RODZICÓW
66888310152002001431140001
BS Gogolin Oddział Zdzieszowice

RADA RODZICÓW

Tylko w TRÓJCE, dzieci już przygotowani aby w dorosłym życiu poradzić sobie w wodzie, a może to przyszli olimpijczycy? Brawo nasi uczniowie, kliknij i zobacz ich w akcji.
List Minister Edukacji Narodowej

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodzicówTutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej - przeczytaj, warto
RAPORT Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - przeczytajRYZYKO UŻYWANIA NARKOTYKÓW - przeczytaj

DOPALACZE - rodzicu przeczytaj

Uzależnienia sygnały ostrzegawcze - warto przeczytać

Sposoby zaradcze i pomoc - warto przeczytaćkliknij i przeczytaj